ΕΙΜΑΣΤΕ Η HOLLAND HELLAS

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 έχοντας ως άξονα την ικανοποίηση των υψηλών προσδοκιών των πελατών της. Έκτοτε έχει εξελιχθεί σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες παραμέτρους στον χώρο και έχει ενσωματώσει τις νεότερες τεχνολογίες χωρίς να παρεκκλίνει από τον αρχικό στόχο: την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά.Τα ιδρυτικά και διοικητικά στελέχη της εταιρείας διαθέτουν πήρα 40 και πλέον ετών στον χώρο των διεθνών μεταφορών προσφέροντας τις γνώσεις και την διάθεση για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη. Σκοπός μας είναι η διαμόρφωση και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας.

Αποστολή μας είναι να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών μας, μεταφέροντας με ασφάλεια και ταχύτητα από το πιο μικρό πακέτο έως τα μεγαλύτερα φορτία ακόμα και στις πιο σύνθετες συνθήκες. Οι Διεθνείς μεταφορές είναι ένας χώρος που ενέχει υπεραριθμες πληροφορίες, διακρατικό συντονισμό και εξασφάλιση αυστηρών παραμέτρων όπως ο χρόνος. Ανάμεσα σε τέτοιου είδους συνθήκες το προσωπικό της εταιρείας μας διατηρεί άκαμπτη απόδοση επιτυγχάνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα.

Το όραμα της HHL και των ανθρώπων μας, είναι να συνεχίσουμε τις άριστες σχέσεις με τους υπάρχοντες συνεργάτες μας και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με καινούριους. Η ανάπτυξη αυτή δεν περιορίζεται ποσοτικά αλλά προσανατολίζεται ποιοτικά. Οι περισσότερες σχέσεις με διεθνείς φορείς και η συχνότερη κάλυψη αναγκών των πελατών μας, προσφέρει το περιθώριο της ανάπτυξης του δικτύου μας και την ακόμη αποδοτικότερη παροχή των υπηρεσιών μας.Η υπόσχεση μας γίνεται πραγματικότητα σε κάθε υπηρεσία που παρέχεται, σε κάθε διαδρομή, στην επικοινωνία, στη μεταφορά, στο δρόμο, στα λιμάνια. Είναι ουσιαστική και με δυναμικό χαρακτήρα όπως ακριβώς και η παρουσία της εταιρείας μας.Σχεδιάζουμε από το αρχικό στάδιο έως το τελικό κάθε βήμα των υπηρεσιών μας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του συνεργάτη μας. Αυτό μας επιτρέπει να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση μεταφοράς τόσο για τον συνεργάτη μας όσο και για το περιβάλλον. Επιδίωξη μας είναι να τηρούμε τον βασικό κανόνα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο οποίος είναι η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των κανονισμών για την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων και φορτίων.

ISO Certification
ISO Certification 9001 / 2008

IFFAG & L
Association of International Freight Forwarders & Logistics Enterprises of Greece

HEDA
The Hellenic Dutch Association of Commerce and Industry

AHK
Deutsch-Griechische Industrie -und Handelskammer

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.