Ο σεβασμός της εταιρείας μας ξεκινά από τους πελάτες μας και εκτείνεται στο περιβάλλον. Υιοθετούμε πολυποίκιλες, πιστοποιημένες τεχνικές για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας στον πλανήτη. Βιώσιμες εναλλακτικές λειτουργίες που φροντίζουν την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας μέσα από το πρίσμα της οικολογικής συνείδησης.

Last mile delivery - Using our on the road vehicles to collect new cargo instead of rescheduling them

Short distance transportation using LPG as the primal fuel of our cars

We use 100% recycled packaging material

HHL uses only environmentally friendly storage solutions such as electrically powered lift vehicles

HHL supports the European

HOLLAND HELLAS LOGISTICS DRIVES TO A GREEN FUTURE

Participation in variety of environmental activities

Afforestations

Use of 100% renewable energy sources electrical energy

ISO Certification
ISO Certification 9001 / 2008

IFFAG & L
Association of International Freight Forwarders & Logistics Enterprises of Greece

HEDA
The Hellenic Dutch Association of Commerce and Industry

AHK
Deutsch-Griechische Industrie -und Handelskammer

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.